Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


" Éli-Éli"- LamaSabag Ta-Nim

"A tudás megosztása nem lehetőség: kötelesség."

Jézus - „Éli!-Éli” – Lama Sabag Ta-Nim.”

 

 

Krisztus Úr minden kétséget kizáróan a Világosság Ura, az Isten Ember, a Dicsőséges Lény, aki betölti világainkat dicsőségével és ragyogásával.
A Jézusról szóló tanítások több valláselméletben is megegyeznek. Leginkább a születésével, megkeresztelkedésével, tanításaival, gyógyításaival, szenvedéseivel, keresztrefeszítésével, majd halálával kapcsolatos történetek ismertebbek a köztudatban. Sajnos ezeknek a Jézus Krisztusról szóló tanításoknak nagy része teljesen el van torzítva, és félre van értelmezve. Most nem részletezem, hogy kinek és miért áll érdekében a torz és hazug információk hirdetése. Mindenesetre tény, hogy az ember csak addig vezethető orránál fogva, amíg nem gondolkodik. Jelenleg pedig az emberek többsége nem szeret gondolkodni…
Már Jézus születésének, eljövetelének és feladatának oka és célja is el van homályosítva az emberek előtt, keresztrefeszítésének és „halálának” értelmezése pedig végképp távol áll az igazságtól.
Már gyerekkoromban sem értettem, hogyha Jézus Isten Fia (aki az Isten Fiú), akkor halandó ember hogyan pusztíthatta el?
Az pedig már abszolút érthetetlen volt számomra, hogy Isten (az Atya) miért nézte el minden beavatkozás nélkül, hogy Fiát megkínozzák és megölik?
A jó szülő igyekszik megkímélni gyermekét a szenvedésektől. Ha Isten mindenkit szeret és igazságos, akkor hogyan történhetett meg az, hogy a Fiát hagyta igazságtalanul szenvedni és meghalni?
A Jézusról szóló „mesék” közül, a Krisztus kereszten elhangzott utolsónak hitt mondatának eltorzított értelmezése az egyik legnevetségesebb és legellentmondásosabb „tanítás” (mert sajnos tanítják), mely azt bizonyítja, hogy nem gondolkodik az, aki az „Éli, Éli Lamma  Sabaktani.” mondatot ekképpen mondja és az alábbiak szerint értelmezi.

 

 

Torzított értelmezése: „Istenem, Istenem miért hagytál el engem.”

 

 

Gondolkodjunk el ezen a mondaton!
Évszázadok óta azt tanítja az egyház a Bibliából, hogy Isten három aspektusból tevődik össze, vagyis Isten = Atya – Fiú – Szentlélek, amit Szentháromságként nevez meg. A keresztény vallásban a Fiú-t Jézussal, az Isten Fiával társítják (ami megint csak egy helytelen szemlélet…).
Összefoglalva: Jézus tehát része a Szentháromságnak, így egylényegűnek tekintendő Istennel.
Ha Jézus azt mondta a kereszten, hogy „Istenem, miért hagytál el engem.”, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy „Isten, miért hagyom el magam”!
Amennyiben tovább boncolgatjuk e híres mondat eltorzított és nevetséges jelentéstartalmát, akkor láthatjuk, hogy nem elég hogy Jézus elhagyja magát, de még értetlenkedik is ezen.

 

 

Nézzük meg, hogy valójában mit is jelent ez a mondat!

 

 

Badinyi Jós Ferenc a „Betlehemi herceg a Pártus Jézus” című munkájában az alábbiakban magyarázza meg ennek a mondatnak a valós jelentését:
„A zsidó írástudók, akik tudomást szereztek Jézus utolsó szavairól és úgy tudták, hogy kiáltást „Éli!... Éli!” szavakkal kezdte, az általuk jól ismert 22. zsoltár 2. versének ismétlésére gondoltak. Annál is inkább tették ezt, mert ebben a zsoltárban az, aki panaszkodik, hogy elhagyta az Isten, így szól magáról:
„de én féreg vagyok és nem férfiú. Embernek csúfja és a nép utálata.” (Zsolt 22:7)
Ugyanis a zsidóknak ez volt a véleményük Jézusról. A római ortodoxia igazságának szempontjából azonban igen nagy hiba Jézus szavainak ilyen magyarázata és a 22. Zsoltár 2. versével való azonosítása. Ugyanis a fonetikus formában leírt „Lama Sabaktani” arámi kifejezés nem azt jelenti, hogy „Miért hagytál el engem?” A fonetikus formában leírt mondatot nyelvtani szabályok szerint így kell kimondani:

 

 

„ÉLI!-ÉLI! – LAMA SABAG TA-NIM.”

 

 

Fordítsuk le ezt az arámi nyelven írott szöveget, szavait elemezve:
ÉLI vagy Eloi” jelentése „ISTEN” csaknem az összes közel-keleti nyelvekben.
LA-MA” szóösszetétel, ahol a „LA” sumírul is és arámiul is „TELJESSÉGET”, „ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT” jelent; és „MA” (a sumír Mada szóból eredően) „HON, BIRODALOM”…
LA-MA”: az „ÖRÖKKÉVALÓSÁG HONA”.
SAB-AG” szintén szóösszetétel, ahol „SAB” jelentése „VAGDALÁS, SZAB, SEBEZ”; és „AG” jelentése „TESZ, MŰVEL, CSELEKSZIK”.
SAB-AG” tehát „SEBZETT”.
A „TA-NIM” igekötővel ellátott ige „EMELNI, FELVONNI, NÖVELNI”.
TA-NIM” jelentése tehát „FELEMELNI”.
A teljes szöveg tehát:

 

 

„ISTEN… EMELD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG HONÁBA A MEGSEBZETTET.”

 

 

Szomorú, hogy az emberek nagy részének annyira nehezére esik a gondolkodás, hogy már lassan 2000 éve elhiszik Jézus Urunk e szavainak eltorzított fordítását (jelentés magyarázatát)…
Vajon meddig élnek még az emberek tudatlanságban és meddig hiszik el a rengeteg hazugságot, ami egyre inkább körülveszi őket?

 

Forrás: logoszvilag.blog.hu/2011/04/15/jezus_eli_eli_lama_sabag_ta_nim