Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nimrud nagykirályban egyszerre jelenik meg az isteni minőség égen és földön egyaránt. NIB-UR tehát az ős, aki a Fényt közvetíti a Magyar Nemzetnek, melyet egyben - küldetéssel - el is indít földi vándorútjára. Ez a küldetés pedig a Nap fényének a hordozása, a Világosság továbbadása. Ezt tette JÉZUS is, akit a zsidó hagyomány a "Párduc Fiának", héberül "Rabbi ben Panther"-nek nevez. Ezzel akaratlanul is kimondja, hogy Jézus a Fény földre születő küldetésével jött közénk és fizikailag a nimródi vérvonalban testesül meg -lásd Jézus és a pártusok kapcsolata

 

 

2018.máj.15.

70 Molnár V. József - Hétboldogasszony 02.divx

 

 

2018.máj.13.

"Elkezdődik" Anonymous figyelmeztetése 2018-ra: "A jelek már láthatók" (Magyar felirattal)

 

 

2018.máj.09.

Ezt ki ne hagyja! Ludányi Horváth Attilával beszélgettünk.

 

2018.ápr.23.

Örömhír 2.

 

 

Örömhír I.

 

 

2018.ápr.7.

 

JóIsten irányit - Dr. Czeke András előadása II. rész

 

 

 

JóIsten irányít - Dr. Czeke András előadása I. rész

 

 

2018.ápr.1.

A gyógyszergyárak végnapjai - Prof. Dr. Boros László, Jakab István

 

 

2018.03.29 - Szemléletváltás - Húsvét - Pap Gábor

 

2018.márc.22.

Rendszerváltó nagygyűlés Budapesten

 

 

ÉBREDJ MAGYAR!

 

Forrás: https://magyarebredesszervezet.org/

 

AZ ÉBRESZTŐ ORSZÁGJÁRÁS CÉLJA!

 

 

 

 

A NEEM PÁRT LÉNYEGE - BENE GÁBOR szóvivő - BP. HŐSÖK TERE 2018 02 25

 

Forrás:http://nemzetepito-nepmozgalom.hu/dr-bene-gabor-a-neem-part-lenyege/

2018.márc.19.

A NASA kiszivárogtatott információi szerint változik a Naprendszer

*Az Idő vége, nem jelenti a Világ végét*, mint ahogyan hibásan értelmezték, és így közvetítette a Biblia. A 2012-ben várt változás, teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget. – A Hold létrehozza, saját légkörét, nátrium vegyületekből, mely most 6000 km2 területen terül el. – A Mars légköre is gyorsan növekszik, mely az Observer, 1997-es meghibásodásához vezetett. – A Föld légkörében, ma is változások történnek, a felső rétegekben, egy eddig nem létező új gáz jelent meg, – a vulkáni tevékenység 1875 óta, az ötszörösére nőtt. – A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt. – A Jupiter mágneses tere, megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát észlelték.
Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélõdtek, nõ a mágneses erõterük és folyamatosan növekszik a fényük, a Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nõtt. Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a Foton Gyûrû-be való behatolásnak tulajdonítható, amely egy jóval erõsebb energiájú kozmikus zóna.
 
Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton Gyûrû több sávos fotoncsík mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.
A mi naprendszerünk ezt a Gyûrût 25920 év alatt, amely periódust Galaktikus Évnek nevezünk (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztez . Az átszelés 2000 éve tart. Úgy értékelhetõ, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyûrûbe és a Földre ez 2012-re tehetõ. A Foton Gyûrûbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.
Feltehetõ, hogy azon emberek akiket egoista viselkedés, alacsony aura lüktetés jellemez, a Foton Gyûrû magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülõ természetes szelekció következik be. Minden lény elsõsorban energiából épül fel. Az energia információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.
-Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák az idõk során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.
-Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek , a gondolatok akár anyagiasodhatnak is.. ( lásd a Montauk kísérletet)
-Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak mint minden energiának van egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlõdés egyetemes törvénye szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.
A Világegyetemben semmi sem véletlenszerû, minden alárendelõdik egy célnak, amely az élet fennmaradása és fejlõdése. Az anyag önmagában fel van vértezve az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste , a napirenden a  sokszínûség van.
A Föld 2012-ben
A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyûrûn történõ áthaladás. Konkrétan ez mit jelent ?
A Foton Gyûrû annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, a jelenlegi Földi idõszámítás szerint, erõs elektro-mágneses sugárzást bocsájt ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.
A Gyûrû fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi anyagra. Elsõsorban minden test fluoreszkálni fog, amely hatása, hogy 2000 évig nem lesznek éjszakák.! A testek által kibocsájtott fény hõhatás nélküli, és nem lesz árnyék. Az egész naprendszer molekuláris anyag struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fõ szabad és környezetkímélõ energia forrásáva válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.
A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik.
Miután a Föld szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -rõl felgyorsult a mai 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelõre elfogadható de magyarázza , hogy miért nincs elégsséges idõnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik a Foton Gyûrûbe való belépéskor 2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség egy más dimenzióba lép át.
Pontosítva 24 óra efektív 0 órát jelent, tehát a földi idõ megszûnik!
De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül- abban a > Nulla Pontban< megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is. A jó jel azonban ismételten- Az Idõ vége nem a Világ vége.! A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése. A napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvõ energiát kaptak.
A mayák is várható változásokról a félistenek üzenetetét küldik
-a teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és Világegyetemmel,a jó hatásaként
-átlépünk a jelen technológiából és amit az Idõrõl és Térrõl tudunk
-a pénz szükséglete eltûnik
-az 5.-ös Dimenzióba lépünk
-az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.
Az emberi lényt illetõen a változások hatalmasak és pozitívak. Mellékhatások viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti) így:
-migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés , ritmuszavarok
-megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít
-Izomzat gyengülés, nehéz légzés, oknélküli elfáradás
– limfatikus és immun rendszer változás, nyugtalanság, depresszió,stressz a múltba révedés
A Foton Gyûrûbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik. Ez az égbemenetel melyrõl a régi írások beszélnek
A felemelkedés mivel váratlanul erõs, azok, akik alacsony, vagy negatív tulajdonsággal rendelkeznek(rosszindulat, egoista) nem élik túl az átváltozást. A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom .Ez tulajdonképpen a fény, amely a félistenek és szentek auráját láthatóvá teszi. Dr Berrende Fox vér tesztekbõl kimutatta hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik a DNS szerkezetbeli új láncszemeket fejlesztettek..
network.hu

 

2018.márc.14.

Interjú Chemez Farkassal a magyarság eredetéről

 

2018.márc.13.

Az ESEMÉNY, a Nagy Váltás közeleg Jézus (Sananda) üzenet 2018. március 12-én. .

Kérjük, hogy mindenki olvassa el!!! 
Elkészült a fordítás. Köszönjük Barna Beátának! 
.
Kedves Barátaim!
.
Nagy örömmel és végtelen szeretettel hozom nektek az elmúlt időszak talán legörömtelibb hírét. MOST érkezett el annak az ideje, hogy MINDENKI (aki készen áll rá) visszatérjen a SZERETET energiájába.
Ti, kedves, Fénymunkásaim, nagy türelemmel vártatok erre a napra hosszú időn keresztül. Egy ilyen gyönyörű, varázslatos esemény csak akkor történhet meg, ha egybevág a tökéletes Isteni Időzítéssel. Nekünk, a Mennyek társaságának várnunk kell még, amíg a Fény rezgésszáma a Föld Bolygón elég erős lesz ahhoz, hogy elindítsa a dimenzióváltást, és addig, amíg mindenki (aki a Magasabb Szinten úgy döntött, hogy részt vesz az Emelkedésben) kellően felkészült rá. 
Már több ezer földi éve dolgozunk keményen, hogy ez megtörténjen; lineáris időfelfogásotok szerint eonokat vett ez igénybe. Azoknak a magasan fejlett Fényembereknek, akik ebben a nagy kalandban részt vesznek most, ezermilliárdokban mérhető a száma, s a dimenzió bármely oldalán lehetnek (fizikai és nem-fizikai síkon). Te is köztük vagy! Az elhivatottságod, a kemény munkád, a bátorságod, a kitartásod, a hatalmas győzelmek a szinte legyőzhetetlennek tűnő kihívásokat követően, és az összes tapasztalás, amin keresztülmentél ebben az életedben és elmúlt életeidben: mindezeknek eredménye az, hogy most itt vagy, ezen a ponton. Felkészítettek téged. Készen állsz.
És eljött az idő MOST, amikor mindannyian learathatjátok ennek a munkának a gyümölcsét!
Ez az üzenet tiszta, átfogó és könnyen érthető formában tartalmazza, hogy miben áll majd az ESEMÉNY, avagy a ʽNagy (Dimenzió) Váltásʼ. 
Mi is az Esemény, a Nagy Váltás? Talán már találkoztál ezzel a fogalommal más blogokban, üzenetekben vagy könyvekben. Mások először olvasnak erről.
Egyszerűen fogalmazva, a Nagy Váltás egy egyszeri, kozmikus, abszolút látható, bolygószintű ʽrobbanása’ az Isteni Fénynek és a Földi Szeretetnek. Ezek az Isteni Fény és Szeretethullámok egyenesen Istentől/a Forrástól érkeznek majd; a Központi Nagy Napon keresztül csatornázva. Ez áthalad majd a galaxison és bolygórendszereken, hogy megérkezzen hozzánk és átölelje a Földet egyetlen pillanatra − elérve az összes élőlényt a bolygón ugyanabban a pillanatban. Gaia és az összes lakója a Föld nevű bolygónak tapasztalhatja majd és átélheti a Nagy Váltást, és egyetlen ember sem maradhat ki a hatása alól, amint az megtörtént. 
Mi fog történni a Esemény közben? Miközben ez zajlik, minden leszületett lélek az alábbi érzések kavalkádját fogja tapasztalni: Feltétel Nélküli Szeretet, Isteni Öröm, önmaga teljes elfogadása, Isteni Áldás/Kegyelem, és annak az elsöprő érzését, hogy Hazatért. Ezalatt a hatalmas energiaáramlás alatt, látni fogod, ahogy megjelenik egy már felébredt Mester: azon hitek/vallások vezetőit, alapítóit tapasztalod majd, akikkel közeli spirituális kapcsolatban vagy. 
Például, ha keresztény vagy, megnyilvánulhat előtted Jézus, és tudsz vele személyesen beszélgetni. Ha buddhista vagy, látni fogod Siddharta Gautama-t, Buddhát és tudsz vele majd kommunikálni. Rögtön felismered majd őket, az erős Fény és Szeretetvibrálásnak köszönhetően, amit árasztanak majd magukból, és azáltal, hogy öröktől fogva kapcsolatban vagy ezekkel a hatalmas, felemelkedett Fénylényekkel.
Még, ha a fentieket elolvastad, akkor is nagy kihívás lesz sokatoknak csak elképzelni is milyen lesz a Nagy Váltás, mert nincsen előző életből hasonló élményetek. Talán néhányan már átéltetek ehhez közelit, a meditációs/spirituális fejlődésetek során. Ha ehhez az utóbbi csoporthoz tartozol, ne feledd, hogy bármit is tapasztaltál a múltban, újra ezek az érzések kapcsolnak majd be, de ezerszeres nagyításban. 
Hogy mi fog az Esemény után történni, azt már nehezebb átadni. Mindenki másképp fogja észlelni és magában feldolgozni: attól függően melyik lélekcsoportba tartozik a lenti négy közül. 
A 4 csoport: 
Az 1. csoport a már felébredtek, a Fénymunkásaink, mindazok, aki ezt olvassák. Ti mind érteni fogjátok miben áll igazából majd a Váltás. Ez a nagy katalizátor, amely hozzájárul a Nova Gaia – az Új Föld megszületéséhez, és jelzi az Idők Végezetét. Ti korábban felébredtetek az emberiség többi részénél, s ennek oka van: ti fogtok másoknak utat mutatni és ti lesztek az 5. dimenziói vezetői.
Ti mind sokat készültetek erre a pillanatra, és most teljesen készen álltok, hogy a vezetést a kezetekbe vegyétek, és tanárok/mentorok/trénerek lehessetek. Az életetek tervéről; a következő szükséges lépésekről; a szerepről, amit felvállaltok a Nagy Váltás után későbbiekben még nagyobb mélységben felfedi a Felsőbb Énetek és a lélekcsoportotok. Legtöbben a Hívásra már felálltatok amúgy is, és nekikezdtetek a Fénymunkások munkájának valamilyen formában. 
Az 5. dimenziós létnek lesztek a vezetői: folyamatos támogatást és közvetlen iránymutatást fogtok kapni a Galaktikus Testvéreitektől, sok más nagyon fejlett civilizációtól. Ezektől a Galaxisoktól is szerezhettek majd tudást arra vonatkozóan, hogyan gyógyíthatjátok meg Gaiát, és hogyan alakulhat ki az Új Világ.
Számos új 5 dimenziós struktúra már működésre készen áll, a spirituális képességeitek teljesen kibontakoztak, és ez a folyamat majd még egyre gyorsul. Megtanuljátok, hogyan kezeljétek a gondolataitokat, hiszen az emberiség lassan átalakul olyan fajjá, amely főképp telepátián keresztül fog kommunikálni. A gondolatok irányítása az első lépés a Teremtés és Kinyilatkoztatás Művészete felé. És a galaktikus Testvéreitek ebben is nagy segítségetekre lesznek. Ha mindent elsajátítottatok, akkor kiléptek a külvilágba és megosztjátok ezt a tudást másokkal, hogy MINDEN EMBERI LÉNY a Földön, a saját Felsőbb Énjének Élő Megtestesülése legyen. Mind a Teremtés és Kinyilatkoztatás képviselői lesztek. A Föld olyan bolygó lesz, amelyen csak Szeretettel teli Lelkek élnek majd, akik valóban megtestesítik az Egyetlent és az Egységet; olyan Mesterekké váltok, akik már felemelkedtek az 5. dimenzióba. 
A 2. csoport a még fel nem ébredt lelkekből áll (akik, egy magasabb szinten egyébként eldöntötték, hogy ebben az inkarnációban majd felemelkednek), az Esemény nagy sokkot fog nekik okozni és kavarodást, és arra ösztönzi majd őket, hogy felkutassák valójában mi miért történt velük a múltban. A Váltás számukra olyan lesz, mint életük leg-egetrengetőbb ébresztője; olyan sokk, amelyet nem hagyhatnak figyelmen kívül. Elkezdenek majd (sürgősen) keresni, és iránymutatást kérnek majd tőletek, drága Fénymunkásaim. Majd ösztönösen megtalálják a ʽtökéletes’ mentort, aki leginkább tudja őket segíteni abban, hogy továbblépjenek a saját Fényútjukon. Az életük fő célja a spirituális fejlődés lesz. És ahogy egyre érettebbek lesznek spirituálisan, ezek a lelkek is emlékezni fognak újra az igaz Felsőbb Énjükre, s hétköznapjaikban arra törekednek majd, hogy megtestesítsék az Isteni Szeretetet. 
A 3. csoport a még fel nem ébredt lelkeket tömöríti (akik egy magasabb szinten úgy döntöttek, hogy nem akarnak felemelkedni ebben az életben). Ennek ellenére, ők is fogják érezni a Nagy Váltás intenzitását, és megtapasztalják az összes érzést, ami vele jár. De, amikor véget ér, ők lassan visszatérnek a 3. dimenziós életükbe. Akkor is, ha valós, átütő élményeik lesznek az Eseménynek köszönhetően, a belső reakciójuk nagyon erősen a kétségek, hitetlenség és tagadás lesz. 
A Nagy Váltás erős jelzés lesz a még alvó lelkeknek. Ez a csoport azonban túl mélyen alszik, és egy magasabb szinten eldöntötte, hogy nem akar felébredni ebben az inkarnációban. Tehát az Esemény nem fog bennük a spiritualitás felé érdeklődést kiváltani, mert ők olyan szakaszban vannak, ahol a spirituális fejlődés nem prioritás. Másképpen megfogalmazva: mentálisan, fizikailag, érzelmileg és spirituálisan ők még nincsenek készen, hogy ebben az életben Felemelkedjenek
A 4. csoport fel nem ébredt lelkeket tömörít ugyancsak (akik egy Magasabb Szinten a Sötét erők szerepét játsszák ebben az életben). Ha még nem olvastad, kérlek, olvasd el a múlt heti üzenetemet, ʽÖlelve a Sötét oldalt’ címmel, hogy több információt szerezhess erről a csoportról. A Sötétnek két fajtája van ebben a lélekcsoportban: az egyik, amely ʽképben’ van, hogy mi zajlik a Földön, és a másik, amely ʽteljesen a sötétet képviseli’ és nem ismeri, és nem is érdekli, miben áll a Váltás és mit jelent. 
Azok, akik tudják, mi zajlik, – akik eddig aktívan és szándékosan gátolták és leállították az emberiség spirituális fejlődését – rádöbbenek majd, hogy az ő idejük lejárt. Minden elveszett, amely Sötét céljaikat segítené, és az Emberiség nem akar már az alsóbb rezgésű, 3. dimenziós tudatosság energiájában élni, abban, amiben Sötét erők is jelen vannak. 
A 4. csoport tagjaira két lehetséges forgatókönyv várhat az Esemény után. 
Az egyik út, visszatérés a Felsőbb Énjük Fényébe és Szeretetminőségébe. Ez az az út, amely még kínál egy utolsó esélyt ezeknek a lelkeknek, hogy átöleljék a Fényt és visszatérjenek az Isteni eredetükhöz ebben az életben. Akik ezt az utat választják, nagy bátorsággal kell rendelkezniük. Meg kell tisztulniuk minden rossztól, amit jelen életükben elkövettek (vagyis minden olyan cselekedettől, amelyekkel a bolygónak és/vagy a saját országukban élő embereknek, különféle csoportoknak/társadalmaknak/állampolgároknak kárt okoztak).
Egyébként is mindenre fény derül, így vagy úgy. Semmi nem maradhat titokban az Új Világban. Minden emberi lény a bolygón egy napon felismer mindent rosszat, amit a Sötét kreált. A Sötét oldal célja az volt, hogy ʽHatalmat gyakoroljanak Mások felett’ és a kapzsiságukat kielégítsék. Minden egyes káros cselekedet, amelynek részesei voltak (közvetlenül vagy közvetve) intenzív vizsgálat alá kerül a Váltást követően. 
Az 1. csoport spirituális vezetői, szerte a világon kiválasztásra kerülnek, hogy lépjenek elő és képviseljék az Emberiséget – eldöntik mi legyen a 4. csoport azon tagjaival, akik úgy döntöttek, hogy a Fény útjára lépnek. Ha téged is kiválasztanak (és, azok közül sokak ki lesznek választva, akik olvassák ezeket a sorokat), ne feledd, mit írtam múlt heti üzenetemben. Itt újra alább: 
Azért hívtak Téged, hogy Te légy az Értelem és SZERETET hangja. Felkérnek majd Téged, hogy az 5. dimenziós élet letéteményesei legyetek: a Feltétel Nélküli Szeretet szószólói. A Nyugalom, a Béke szószólói. fel fogtok állni és beszéltek a Föld sok-sok polgára előtt és meggyőzitek őket, hogy válasszák a Feltétel nélküli szeretet útját, a Megbocsátás útját, és a Múlt elengedésének tiszta útját.
Ezeknek a vezetőknek először azt kell felismerniük majd, hogy mi az igazi szándéka mindazoknak, akik a 4. csoportba tartoznak. Igaz megbánásnak kell ugyanis következnie; valós szándéknak a változásra, megújulásra, és egy hajlandóságnak arra vonatkozóan, hogy követik, nem csak a spirituális vezetőket, hanem azokat az embereket, akiknek a múltban kárt okoztak. 
A vezetők minden csalást és hazugságot észre vesznek majd, amikkel ezek a lelkek esetleg bepróbálkoznak. Bármilyen ilyen szándék határozottan megbukik majd; ha úgy esne, hogy némelyik közülük így vagy úgy, de menekülni akar majd a múltbeli tettei következményei elől.
Csak az igaz változásra nyitott lelkek tudják majd felvenni az 5. dimenziós (a Szeretet, Egység, Béke és Bőség jellemezte) életmódot, s így részesülnek a Megbocsátásban, az Új Föld/Új Világ ölelésében, illetve folyamatos útmutatásban, hogy újra azt az utat járják majd, amit a Fényben élők is járnak. 
Ha véget ér a fenti átvilágítás, hogy kik térhetnek vissza a Fény útjára és kik nem, ha/amikor úgy esik, hogy némelyeket annyira elnyel a Sötét, hogy nem lehet őket visszatéríteni a Fény útjára (valószínű olyan 4. csoportba tartozó lelkek lesznek, akiknek meg van a tudása arról, mi zajlik), akkor a másik út marad csak számukra. Semmi más út nem lehetséges. 
A másik út: amikor ezeket a lelkeket vissza kell juttatni a Fény Forrásához, Isten szerető ölelésébe a lélek birodalmába, hogy újonnan leszülethessenek egy új inkarnációba egy másik 3 dimenziós bolygóra, amely még támogatja a Dualitást, Félelmet, Hiányt és az Elszakítottság érzését. Az ő eljuttatásuk a Fény Forrásához szeretetteljes és méltó módon történik. Ezek a lelkek egy alacsonyabb rezgésű bolygón folytathatják és játszhatják a Sötét szerepét, addig, amíg készek lesznek arra, hogy a Felsőbb Énük Fényével és Szeretetével újra egyesüljenek. 
Itt fontos egy dolgot kiemelni: Isten mindenkinek szabad akaratot adott, hogy azt tegyen az Élettel (amit Istentől kapott) amit akar. Nincs ítélkezés. Nincs lenézés. 
Minden egyes 4. csoportba tartozó lélek eldöntötte, hogy az első utat választja és Felemelkedik ebben az életben, vagy a másik utat, és csak később más jövőbeli életében emelkedik másutt, amikor készen áll rá. 
A ti munkátok, szeretett Fénymunkásaim, akik e sorokat olvassátok, az, hogy olyan vezetők legyetek és úgy éljetek, hogy azzal példát mutassatok. Elsők között kell lennetek, hogy fellépjetek és megöleljétek, megbocsássatok, és elengedjétek ezen 4. utas lelkek összes rossz tettét, amelyeket a Nagy Felébredés, a Nagy Váltás előtt tettek.
És most jön a nagy Kérdés, amit biztos vagyok benne, mindenki feltesz magában. 
Mikor fog ez a Nagy Váltás megtörténni? 
Sokféle válasz született már erre. Néhányak azt vallják, már ebben a hónapban, 2018 márciusában megtörténik. Némelyek azt mondják, ez év vége előtt történik meg. Mások sokkal későbbre datálják ennek bekövetkeztét, 3-10 év távlatába. Melyik a helyes megközelítés? 
A jövőre vonatkozó jóslatok kockázatosak. Ezért, ha elmegyünk két különböző látóhoz, két különböző időpontban (mondjuk, egyiket korai húszas éveinkben, a másikat a korai harmincasban), nagy eséllyel ez a két látó két külön választ fog adni ugyanarra a kérdésre. A végtelen számú lehetséges, jövőkép közül, ezek a látók, csak a látogatás idejében megélt rezgésednek és szándékaidnak megfelelő predikciót tudják adni. Minden egyes ember, akivel találkoztál életedben, aki akkor szerepet vállalt benne akkor, vagy, aki (a jövőben) szerepet vállal, meg tudja változtatni a lehetséges jövő forgatókönyvét. 
Viszont a Nagy Váltás, tehát az Esemény időzítésével kapcsolatosan, a tévedés kockázata milliószor nagyobb. Sok, az emberi kollektívból eredő, mikro-, és makrotényező lehet hatással a térre és időre, amely aztán egy más, az eredetileg megjósolt, előrejelzett idővonaltól eltérő jövőt hozhat létre. 
Miután ezt is tisztáztuk, itt jön a végleges válaszunk a NAGY kérdésre. Azzal a feltételezéssel, hogy minden a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, 56% esély van arra, hogy az Esemény a mai naptól számított elkövetkező 3-6 hónapban fog bekövetkezni. Ez a következtetés a jelenlegi Fény Adatok alapján született, és a Föld jelen rezgéseinek figyelembevételével. Kérlek, ne legyetek csalódottak, ha kissé később történik meg. Még van 30% esély arra is, hogy ennél előbb fog megtörténni.
A lényeg az, hogy (eltekintve attól, hogy mikor történik meg a Nagy Váltás), ez a kozmikus, varázslatos és csodás Spirituális Esemény elkerülhetetlen. Mindenképpen meg fog történni. A Fény győzedelmeskedik. Semmi nem állhatja útját annak, hogy az Új Világ itt és most. 
Nemsokára ideje majd csatlakoznod az ünnepléshez, amely már zajlik a Mennyben, a magasabb dimenziókban. Az univerzum összes galaxisában áldás és öröm rezonál végig. A teljes galaktikus közösség, az összes Fénytestvéretek (az elmúlt/eljövendő életeitekből a magasabb dimenziókban; más fajok és civilizációk között), készen állnak arra, hogy átöleljék és üdvözöljék az egész Emberiséget. Az Egy Lélek és a Mindennel való Egység dimenziójában.
Igazán nagy időket élünk. Kérlek benneteket, mélyen éljétek át azt, hogy fizikailag jelen lehettek a Földbolygón éppen akkor, amikor az Esemény/Nagy Váltás történik. Köszönjük meg; szerető hálával az Atyának és Anyának, Forrásnak/ Teremtőnek és a Földanyának, Gaiának, a kitartó mély szeretetért és a sok áldozatért, amit hozott az Emberiségért az idők eonjain keresztül. 
Igazán semmit nem kell tennetek innentől kezdve, szeretett Fénymunkásaim. Csak ontsátok a Fényt továbbra is, és minden napotokat éljétek a Fény Útjának elkötelezetten, magas rezgésszámon. 
Kérlek benneteket, továbbra is úgy mozogjatok a mindennapokban, mint a Felsőbb Énetek igaz megtestesülése, és úgy, mintha az Új Világ már kézzelfoghatóan itt lenne. 
Mindannyian itt a felsőbb dimenziókban, lehajtjuk fejünket tisztelettel előttetek, szeretettel, hálával telve, és nagy csodálattal a folyamatos részvételetekért, bátorságotokért, és a kemény munkáért, amellyel megteremtitek és fizikailag is előhívjátok az Új Világot, az Új Földet. Ebben a nagy Emelkedésben folyamatosan mögöttetek fogunk állni támogatóan, szeretettel. Egészen a beteljesüléséig: a végéig. 
Én veletek vagyok minden lépésnél. Bármikor szükségetek van segítségre, jelezzétek. Mi mind készen állunk arra, hogy segítsünk. Soha nem vagytok egyedül. 
Sok szeretettel és az utatokat fénnyel töltve…
A Testvéretek a Fényben,
Jézus (Sananda)
.
Csatornázva Adele Arini által (Copyright 2018) 
Magyarra fordította: Barna Beáta
.
Ha újraposztolod, kérlek az egész üzenetet posztold ki teljességében, és szúrd be a linket. 
Szeretettel és hálával. 
Namaste. https://www.raphaelshealingspace.com.au/
 
 

 

2018.márc.6.

Csernák János - Invokáció Magyarországért és a Magyar nemzetért (Kárpátia - Hősök)

 

 

 

 

 

 

 

WEIXL-VÁRHEGYI LÁSZLÓ: Lakossággyérítés állami segédlettel

 

 

2018.febr.26.

Kiáltvány! - Matyasovszki Gábor - Budapest Hősök tere 2018 02 25

 

 

2018.febr.25.

Jordániában keresztények csodálatos énekben magasztalják Magyarországot magyarul!!

 

 

2018.febr.23.

Ezt mindenkinek látnia kell! Az ellenzék rekord leordítása! (Dr. Polgár Zoltán)

 

 

2018.febr.22.

Mit tehet Magyarország? - Morvai Krisztina - ECHO TV

 

 

 

2018.febr.18.

 

Megalakult a Magyar Ébredés Szervezet

 

 

 

https://magyarebredesszervezet.org/

 

2018.febr.16.

Népirtás! Magyarország haldoklik! (Dr. Polgár Zoltán drámai felszólalása)

 

 

2018.febr.3.

Obrusánszky Borbála fantasztikus előadása Londonban!!! 2018 01 13

 

2018.jan.19.

Férfi nemzőképesség megszüntetése

 

2018.jan.17.

Az Ország subája üzenete:Őseink Hagyatéka 2016.08.16. - hatoscsatorna

 

2018.jan.15.

Figyelem a SZER-SZÁM-RA!!!

 

 

 

Fontos üzenet a magyarság és egyének sempontjából- 2018-as elemzés: Veres Mónika CSILLAGTITKOK - előadás 2017.12.18

 

2018.jan.13.

Égni tűzisten avagy a védikus tudás is Magyar- Ősvallásunk az emberiség hite!